Translate

Thursday, February 5, 2015

Kiều hối.

Kiều hối là từ của Cộng Sản Việt Nam dùng để chỉ lượng tiền của người Việt Nam sống ở nước ngoài gởi về cho thân nhân đang sống ở trong nước. Nguồn kiều hối này có thể là từ những người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã định cư ở ngoại quốc hoặc là tiền từ những công nhân người Việt đi ra nước ngoài làm việc hợp tác lao động. Theo số liệu thống kê, kiều hối năm 2014 của Cộng Sản Việt Nam đạt khoảng 12 tỷ dollars khiến cho Cộng Sản Việt Nam là một trong 9 nước trên thế giới nhận kiều hối nhiều nhất. Như vậy theo số liệu từ Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài của Cộng Sản Việt Nam thì lượng kiều hối năm nay tăng khoảng 5,1% so với năm trước.