Translate

Friday, October 23, 2015

Ái Quốc Đại SưSau năm 1975, Trung Úy Đại và một số người lính Địa Phương Quân không chịu ra đầu hàng giặc thù Cộng Sản. Ông cùng với một số binh sĩ dưới quyền quyết định vào rừng để kháng chiến. Ông được người dân trong vùng là gia đình những người Bắc di cư vào Nam năm 1954 vốn là những người trung kiên với chính nghĩa quốc gia, năng lòng với Tổ Quốc hết lòng che chở.

Tuy nhiên vào thời điểm ấy, những kho lương thực an toàn ở miền Nam có đủ để nuôi sống dân miền Nam trong vòng 20 năm đã bị Việt Cộng dùng xe vận tải chở ra Bắc để trả nợ chiến tranh cho Tàu Cộng mà chúng đã vay. Người dân miền Nam đang no đủ bỗng lâm vào nạn đói nặng nề và trầm trọng. Trung Úy Đại và những người đồng đội không có đủ lương thực đã phải giải toán nghĩa quân. Những người bạn chiến đấu trốn về quê cùng với gia đình.