Translate

Tuesday, November 3, 2015

Vài mẩu tin ngắn.
-Hôm qua, đám công an côn đồ tại Hà Nội lại giở trò hèn hạ, mất dạy để lập thành tích dâng đảng Việt Cộng ăn cướp. Luật sư Trần Thu Nam là luật sư thụ án vụ cháu Đỗ Đăng Dư đã bị đám côn đồ lưu manh đánh hội đồng máu me tùm lum chảy đầy mặt. Đây là hành động mà chúng tự ...ỉa vào bộ luật hình sự của đảng cướp Việt Cộng ban hành. Mà quên nữa, Việt Cộng làm ra luật để mà chơi cho vui, để mà làm kiểng, để mà loè thế giới chứ chúng đâu dùng luật của chúng đẻ ra. Chúng chỉ xài luật rừng, luật rú của chúng, bộ luật bất thành văn mà chúng cho lưu hành nội bộ trong đảng Việt Cộng khốn nạn của chúng. Chắc chắn vụ này là có bàn tay của thằng mất dạy Trần Nhật Quang và đám côn đồ dư luận viên nhúng vào. Điều này là có thể khẳng định chắc như...đinh đóng cột.