Translate

Thursday, August 13, 2015

Dân chủ và độc tài như nước với lửa.Việt Cộng  hiện nay rất sợ dân chủ hóa đất nước bởi lẽ dân chủ và độc tài là hai con đường luôn luôn trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau và không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau cũng như gặp nhau.

Tất cả các chế độ độc tài từ xưa đến nay đều có chung một đặc điểm là bằng mọi cách đều cố gắng củng cố quyền lực bởi lẽ đối với kẻ độc tài quyền lực là điều bảo đảm cho sự sống còn của họ. Cũng chính vì lý do đó, giới độc tài duy trì một bộ máy khủng bố người dân hòng có thể giữ vững chiếc ghế của họ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy điều này ngay tại đất nước Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị khắc nghiệt của tập đoàn Việt Cộng . Lũ công an, đám đầu gấu cũng như một hệ thống nhà tù khổ sai đã được Việt Cộng  duy trì.