Translate

Tuesday, February 10, 2015

Tham nhũng là ...bí mật quốc gia.Trên thế giới này chắc chỉ duy nhất có nước Việt Nam Cộng Sản là nước mà nhà cầm quyền xem việc tham nhũng là bí mật quốc gia. Hễ như có bất cứ người nào  đề cập đến vấn đề này thì ngay sau đó nhà cầm quyền đã giở điều luật 258 ra mà gán cho cái tội tiết lộ bí mật quốc gia  và tìm cách để đưa vào tù.

Mà nhà cầm quyền Việt Cộng cho rằng tham nhũng là bí mật quốc gia cũng đúng thôi bởi lẽ chẳng có người dân đen nào có thể tham nhũng cả mà chỉ có giới cầm quyền mới có thể lấy của công bỏ túi. Và dĩ nhiên nếu như có ai đem chuyện nhục nhã này đưa ra ánh sáng thì sẽ lòi ra một đám cầm quyền là một lũ sâu dân mọt nước cho nên chúng đưa điều luật 258 ra mà cả vú lấp miệng em. Biết bao nhiêu ký giả viết những bài báo tố cáo tham nhũng đều bị lũ sâu dân mọt nước này bắt bỏ tù.