Translate

Saturday, August 29, 2015

Phật Giáo, Dân Tộc và Việt Cộng.Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo đã có những đóng góp rất quan trọng, đã ảnh hưởng sâu rộng vào lịch sử về mọi phương diện từ văn hoá, kinh tế và chính trị của đất nước. Trước hết phẩi kể đến vào thế kỷ thứ 11, Lý Công Uẩn là vị vua khai sáng triều đại nhà Lý xuất thân từ Phật giáo và là đệ tử của Sư Vạn Hạnh. Sau khi lên ngôi lấy hiệu là Lý Thái Tổ, thành lập nhà Lý, ông đã tôn Sư Vạn Hạnh làm Quốc Sư và Phật giáo được xem như là Quốc giáo của nước ta vào thời bấy giờ. Đây là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo ở nước ta.


Sang đến đời nhà Trần, mặc dù Phật giáo không được xem là Quốc giáo như thời nhà Lý, nhưng có một điều vô cùng lý thú mà mỗi khi đọc lịch sử nước nhà trong giai đoạn này, chúng ta cảm thấy vô cùng thú vị. Đó là các vị vua đời nhà Trần sau một thời gian trị vì, đã giáng cho giặc Nguyên Mông những đòn chí tử làm dập tắt giấc mộng xâm lăng Đại Việt của chúng, đã nhường ngôi cho con, lên làm Thái Thượng Hoàng và sau một thời gian thì bỏ cung vàng điện ngọc để đi tu. Đến đây không thể nào quên được vua Trần Nhân Tông sau khi nhường ngôi đã đi tu thành lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và là một vị chân tu danh tiếng cho mãi đến bây giờ.