Translate

Saturday, August 29, 2015

Phật Giáo, Dân Tộc và Việt Cộng.Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo đã có những đóng góp rất quan trọng, đã ảnh hưởng sâu rộng vào lịch sử về mọi phương diện từ văn hoá, kinh tế và chính trị của đất nước. Trước hết phẩi kể đến vào thế kỷ thứ 11, Lý Công Uẩn là vị vua khai sáng triều đại nhà Lý xuất thân từ Phật giáo và là đệ tử của Sư Vạn Hạnh. Sau khi lên ngôi lấy hiệu là Lý Thái Tổ, thành lập nhà Lý, ông đã tôn Sư Vạn Hạnh làm Quốc Sư và Phật giáo được xem như là Quốc giáo của nước ta vào thời bấy giờ. Đây là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo ở nước ta.


Sang đến đời nhà Trần, mặc dù Phật giáo không được xem là Quốc giáo như thời nhà Lý, nhưng có một điều vô cùng lý thú mà mỗi khi đọc lịch sử nước nhà trong giai đoạn này, chúng ta cảm thấy vô cùng thú vị. Đó là các vị vua đời nhà Trần sau một thời gian trị vì, đã giáng cho giặc Nguyên Mông những đòn chí tử làm dập tắt giấc mộng xâm lăng Đại Việt của chúng, đã nhường ngôi cho con, lên làm Thái Thượng Hoàng và sau một thời gian thì bỏ cung vàng điện ngọc để đi tu. Đến đây không thể nào quên được vua Trần Nhân Tông sau khi nhường ngôi đã đi tu thành lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và là một vị chân tu danh tiếng cho mãi đến bây giờ.Và trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, trải qua những triều đại sau đó như triều Lê, triều Nguyễn Tây Sơn, triều Nguyễn Gia Long, Phật giáo vẫn có những đóng góp cho dân tộc và cho đất nước.


Tuy nhiên, sau năm 1954, khi Việt Nam chia làm hai bởi vĩ tuyến 17, miền Bắc bị cai trị bởi tập đoàn Cộng Sản Việt Nam, miền Nam dưới thể chế Cộng Hoà tự do, Việt Cộng đã dùng Phật giáo như là một công cụ để xâm lăng miền Nam tự do hòng Cộng Sản hoá toàn bộ đất nước Việt Nam mà tên cán bộ Quốc Tế Cộng Sản là Hồ Chí Minh đã thừa lệnh quan thầy của hắn rắp tâm thực hiện. Chúng đã cho những tên Việt Cộng nằm vùng như Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh và nhiều tên khác nữa trà trộn vào Phật giáo lôi kéo đồng bào Phật tử chống đối lại chính quyền dân chủ còn non trẻ ở miền Nam, gây nên tình trạng xáo trộn, lủng củng chính trị và Việt Cộng đã thừa dịp này tuyên truyền láo khoét là chính quyền miền Nam đàn áp tôn giáo. Đây là âm mưu thâm độc của Việt Cộng qua bàn tay của những tên Việt Cộng nằm vùng Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh đã dẫn đến việc miền Nam tự do bị mất vào tay giặc thù Cộng Sản.


Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, nhà cầm quyền Việt Cộng đã sử dụng chiêu mới để bách hại Phật giáo Việt Nam. Chúng cho những tên công an giả dạng nhà sư, thành lặp nên giáo hội Phật giáo Quốc doanh và đặt giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài vòng pháp luật. Hiện nay chúng đã thành lập những ngôi chùa trong đó chúng cho đúc những bức tượng của tên giặc Hồ Chí Minh còn lớn hơn tượng Phật. Đây là những trò hý lộng quỷ thần mà chỉ có đám Việt Cộng mới thực hiện.


Phật giáo được tôn trọng một cách triệt để trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Nhưng đến thời Việt Cộng ngày nay, chúng đã lợi dụng Phật giáo để thực hiện những trò bá đạo của chúng. Tội ác và cung cách hành xử của Việt Cộng đối với Phật giáo là không thể chấp nhận và cần phải lên án. Sau này, khi lịch sử sang trang, cần phải ghi rõ tội ác trời không dung đất không tha của Việt Cộng đối với Phật giáo Việt Nam.

Phi Vũ

No comments: