Translate

Saturday, March 14, 2015

Lộ rõ chân tướng.Lại đến ngày 14 tháng 3, ngày mà 27 năm về trước Tàu Cộng đã tấn công và ăn cướp đảo Gạc Ma, Cô Lin và một số đảo đá nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sáu mươi bốn chiến sĩ công binh làm nhiệm vụ xây dựng tại đây đã hy sinh dưới làn đạn của giặc thù xâm lược Tàu Cộng. Có một điều trớ trêu mà mới đây đã được tiết lộ. Theo Thiếu tướng Lê Mã Lương của quân đội Cộng Sản Việt Nam thì lúc bấy giờ, Lê Đức Anh là Bộ trưởng quốc phòng Cộng Sản Việt Nam đã ra lệnh những người chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Gạc Ma không được bắn trả lại Tàu Cộng. Kết quả là cả 64 người lính đã là những tấm bia để Tàu Cộng xả súng và họ đã hy sinh. Vậy thì Lê Đức Anh là ai? Hắn là một tên cai đồn điền thời thuộc Pháp, gia nhập hàng ngũ Cộng Sản, bò lên tới chức đại tướng và làm Bộ trưởng quốc phòng của Việt Cộng. Việc Lê Đức Anh ra lệnh không được bắn trả để cho 64 người lính trở thành những tấm bia cho giặc thù Tàu Cộng bắn thì rõ ràng tên Lê Đức Anh này là một tên phản quốc, không gì có thể biện minh được.

Còn có thêm một tiết lộ khác nữa. Sau khi Tàu Cộng đã chiếm Gạc Ma, các chiến sĩ đã hy sinh, có người đề nghị Nông Đức Mạnh, lúc bấy giờ là tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam, lên tiếng nhờ cơ quan Hồng Thập Tự quốc tế can thiệp để có thể tìm kiếm thi hài nhhững tử sĩ đã hy sinh tại Trường Sa, nhưng Nông Đức Mạnh từ chối. Hắn đã sợ lũ Tàu Cộng như sợ cọp thì chuyện từ chối tìm kiếm thi hài những chiến sĩ hy sinh cũng là điều dễ hiểu. Một tên tổng bí thư của đảng Cộng sản Việt Nam mà có thái độ hèn nhát, nhu nhược như vậy thì việc hắn bán nước cũng là điều dễ hiểu. Và bây giờ thì Nông Đức Mạnh đã ngự trên ngai vàng chạm trỗ cầu kỳ, sống trong nhung lụa vương giả cũng một phần là nhờ “công bán nước” của hắn.