Translate

Monday, November 2, 2015

Ươn hèn.




Quân thù bắn giết ngư dân Việt
Chúng vẫn giang tay đón giặc  vào
Hí lộng quỷ thần quân cộng phỉ
Nghìn năm bôi mặt chẳng hết nhơ
Ngô Quyền, Lê Lợi đau lòng hận
Hưng Đạo Đại Vương giận tím người
Quang Trung đau xót quân ngu muội
Ươn hèn làm nhục mặt tổ tông...


Phi Vũ