Translate

Thursday, October 8, 2015

Gởi các cháu Dư Luận ViênTôi xin có đôi lời gởi đến các cháu. Đây là những lời xuất phát tự đáy lòng của tôi, mong các cháu đọc và suy nghĩ. Tôi viết ba chữ Dư Luận Viên bằng chữ hoa có nghĩa là tôi rất tôn trọng các cháu.

Vừa rồi,  thoả thuận TPP vừa được thông qua giữa 12 nước vùng ven biển Thái Bình Dương mà Việt Nam cũng là một thành viên. Điều này mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, tạo ra nhiều vận hội lớn cho Việt Nam cũng như cho người dân Việt. Và chỉ những thanh niên Việt Nam nào biết trang bị cho mình kiến thức, biết học hỏi, có nghề nghiệp chuyên môn, tay nghề giỏi là sẽ có nhiều cơ hội bởi lẽ sẽ có rất nhiều công ty ngoại quốc vào Việt Nam để đầu tư và làm ăn. Chỉ những người nào có kiến thức chuyên môn mới được những công ty này tuyển dụng. Không ai đi tuyển dụng những người kiến thức không có, chỉ tối ngày lên các trang mạng, các diễn đàn để nói lên những điều sai trái. Mà nghề Dư Luận Viên phỏng lương có được nhiều đâu. Hãy lo nghĩ đến tương lai của chính các cháu. Hãy học lấy một nghề chuyên môn, trau giồi kiến thức cũng như rèn luyện đạo đức làm người để cùng mọi người dân Việt bước vào cuộc chơi mới.