Translate

Saturday, July 25, 2015

Giấu như mèo giấu cứt.Những tờ báo lề đảng của nhà cầm quyền Việt Cộng vừa đưa tin Phùng Quang Thanh đã về đến Hà Nội bình yên. Điều này mang ý nghĩa là bệnh tình của y đã chữa được và sức khoẻ đang hồi phục. Tôi không quan tâm lắm đến việc Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết. Điều làm tôi chú ý là có những tin tức nhà cầm quyền Việt Cộng luôn luôn cố tình bưng bít. Nhớ lại hồi Nguyễn Bá Thanh qua Mỹ để trị bệnh, những tờ báo "lề dân"đưa tin là Nguyễn Bá Thanh đã chết, nhưng nhà cầm quyền Việt Cộng lại tung lên tin là Nguyễn Bá Thanh đã khoẻ trở lại. Câu nói "tau có chi mô" đã trở thành câu giễu cợt trong dân gian vì chỉ thời gian ngắn sau đó thì xác của Nguyễn Bá Thanh đã được chở về Đà Nẵng.