Translate

Monday, October 12, 2015

Cần thông não.Khi còn sống, Hồ Chí Minh đề ra "trăm năm trồng  người" là  một " chiêu độc" của y nhằm làm cho nhiều thế hệ Việt Nam mù quáng, là một đường lối thâm độc làm ngu dân. Chỉ cần đi một vòng trên các diễn đàn xã hội , chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này một cách rõ ràng. Biết bao nhiêu thanh niên tuổi còn trẻ, thiếu kiến thức về lịch sử, đã có những lời nói không đúng đắn. Xin lấy một ví dụ. Cách đây mấy hôm, có một người bạn trẻ phát biểu: "Hoàng Sa, Trường Sa cách đây 1000 năm là của Trung Quốc thì nay họ có lấy lại cũng là điều đúng" . Với kiến thức như vậy thì quả thật là đáng phải lo lắng. Tôi không thể nào trách được người thanh niên này bởi vì đây chỉ là một trong  nhiều nạn nhân của dân tộc bị đầu  độc vì đường lối ngu dân trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Sự đầu độc này đã ăn sâu vào đầu óc, để có thể tẩy sạch là điều vô cùng khó khăn.