Translate

Monday, October 12, 2015

Cần thông não.Khi còn sống, Hồ Chí Minh đề ra "trăm năm trồng  người" là  một " chiêu độc" của y nhằm làm cho nhiều thế hệ Việt Nam mù quáng, là một đường lối thâm độc làm ngu dân. Chỉ cần đi một vòng trên các diễn đàn xã hội , chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này một cách rõ ràng. Biết bao nhiêu thanh niên tuổi còn trẻ, thiếu kiến thức về lịch sử, đã có những lời nói không đúng đắn. Xin lấy một ví dụ. Cách đây mấy hôm, có một người bạn trẻ phát biểu: "Hoàng Sa, Trường Sa cách đây 1000 năm là của Trung Quốc thì nay họ có lấy lại cũng là điều đúng" . Với kiến thức như vậy thì quả thật là đáng phải lo lắng. Tôi không thể nào trách được người thanh niên này bởi vì đây chỉ là một trong  nhiều nạn nhân của dân tộc bị đầu  độc vì đường lối ngu dân trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Sự đầu độc này đã ăn sâu vào đầu óc, để có thể tẩy sạch là điều vô cùng khó khăn.


Làm thế nào để có thể làm " thông não" những thanh niên Việt Nam bị đảng cộng sản Việt Nam đầu độc  làm ngu dân bằng đường lối ngu dân " trăm năm trồng người" của Hồ Chí Minh là điều cực kỳ nan giải, nhất là trong điều kiện hiện nay. Những người này kiến thức thì không có nhưng lại có những phát ngôn không đúng đắn cũng như thiếu sự lễ độ. Những lời chửi rủa láo xược thật sự là điều không thể chấp nhận khi người Việt Nam chúng ta với đạo đức và truyền thống văn hóa cao đẹp. Ngày tôi vừa bước vào học lớp vỡ lòng, cô giáo đã dạy " Tiên học lễ, hậu học văn". Trong thời buổi hiện nay, những thế hệ thanh niên đang lớn lên trong nước Việt chắc chắn một điều là không được giáo dục câu này. Sự lễ phép cần thiết của một người  thanh niên Việt Nam theo truyền thống dân tộc dường như hiếm hoi trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Xem ra thì đường lối " trăm năm trồng người" của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam quả thực là quá sức thâm độc và nguy hiểm. Nó đã làm băng hoại nhiều thế hệ trẻ Việt Nam, trở nên những kẻ mất gốc, thiếu lễ phép, mất đi bản chất và truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Điều này quả là điều vô cùng đau xót, là bài toán nan giải một khi đảng cộng sản Việt Nam đà bị đào thải ra khỏi Việt Nam như tại Liên Xô và các nước Đông Âu.


Phi Vũ


No comments: