Translate

Monday, May 11, 2015

Người nông dân.Khi Karl Marx viết quyển "Tư  bản luận", ông ta cho rằng do sự mâu thuẫn gay gắt giữa nhà tư bản và những người công nhân nên sẽ phát sinh ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là những người thuộc giai cấp công nhân. Thế nhưng luận điểm này đã bị sai một cách trầm trọng bởi vì trên thực tế, ở những nước tư bản lớn thời bấy giờ như Anh, Pháp đã không có những cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xảy ra. Cái nôi của Cộng Sản lại ở nước Nga là một nước nửa nông nghiệp nửa kỹ nghệ. Lenin đã "đẻ" ra thêm luận điểm có sự kết hợp giữa hai giai cấp công nhân và nông dân để làm nên cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và ở những nước Á Châu như Tàu và Việt Nam thì đảng Cộng Sản chỉ dựa vào những người nông dân để làm nên chế độ Cộng Sản ở những nước này. Có thể nói một cách khẳng định là nếu không c những người nông dân làm nòng cốt thì không có chế độ Cộng Sản tại các nước Tàu Cộng và Việt Cộng.