Translate

Sunday, September 27, 2015

Đỏn gánh bị gãyThuở còn học tiểu học, khi học về lịch sử và địa lý Việt Nam, thầy của tôi thường hay ví von là miền Trung Việt Nam như là cái đòn gánh gánh hai đầu là hai vựa thóc: đó là miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam. Khi ta nhìn lên bản đồ Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhận xét này là đúng và chính xác. Miền Trung thon thon ở giữa trong lúc đó miền Bắc và miền Nam phình rộng ra ở hai đầu mà cũng là hai vựa thóc để nuôi sống người dân Việt Nam.