Translate

Friday, February 13, 2015

Nói dzậy mà…không phải dzậy.Bài đăng lại.

Trong một bài viết xem như là thông điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, đã có những câu nghe rất “kêu”, nhưng mà vì “kêu quá” nên đã trở thành những sáo ngữ rỗng tuếch, những câu viết huyên thuyên, lan man, không đúng với thực tế đang xảy ra trên đất nước Việt Nam dưới sự cai trị bởi bàn tay sắt của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong bài viết của mình, Nguyễn Tấn Dũng có viết đoạn: “Nguồn động lực phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”, trích bài viết. Câu này thì nghe thấy …quen quen, nghe đã rất nhiều lần rồi, nghe hoài cũng nhàm cả lỗ tai, thế nhưng thực tế là ở trên đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam thực sự có bao giờ được làm chủ đất nước, có bao giờ được làm chủ chính vận mạng của mình đâu. Để trả lời câu nói mang đầy sáo ngữ của Nguyễn Tấn Dũng, ngay ngày đầu năm, rất nhiều dân oan từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh khác nữa ở miền Nam đã tụ tập tại Sài Gòn để biểu tình kêu đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải giải quyết những oan ức của họ từ việc những cán bộ Cộng Sản Việt Nam tại địa phương đã ăn cướp đất đai, tài sản, mồ hôi nước mắt của họ mà đã bao nhiêu đời khó nhọc mới tạo dựng nên. Một bên là những câu viết sáo rỗng, một bên là hành động biểu tình đòi hỏi phải giải quyết những oan ức, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng đây chỉ là những lời nói “xạo ke” của tay làm thủ tướng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.


Còn có một câu khác mà Nguyễn Tấn Dũng đã viết: “dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại” và dân chủ là “xu thế khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội loài người”.

Mặc dù thừa nhận từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản là “những bước tiến dài về dân chủ”, Thủ tướng Cộng Sản Việt Nam vẫn cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ “ưu việt hơn”.

“Chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải ưu việt hơn về dân chủ và đảng ta phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ,” bài viết có đoạn.
“Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước, cũng là nhằm phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân” Hết trích từ BBC.

Thật là buồn cười. Đến thời điểm này, cả thế giới đều thấy một cách rõ ràng là chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa không tưởng, một chủ nghĩa mà đã bị chính Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu vất vào sọt rác của lịch sử từ lâu mà vẫn cứ ngoác mồm nói là ưu việt, một luận cứ đã bị phá sản rõ ràng là Nguyễn Tấn Dũng và cả cái đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi ngươc lại lịch sử của xã hội loài người. Đừng nói đâu xa, ngay cả tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã “thật thà” thú nhận: “Không biết là đến cuối thế kỷ này có xây dựng được xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam chưa”, rõ ràng đây là câu nói rất ư là “thực” của tay đứng đầu đảng Cộng Sản Việt Nam. Người dân Việt Nam đã gần 70 năm rồi cứ được cho là “người làm chủ đất nươức” nhưng đã có ngày nào làm chủ đất nước đâu. Giờ này mà còn mở miệng nói chủ nghĩa xã hội phải ưu việt hơn về dân chủ, một “lý thuyết” bị cho là “sai bét và phản động nhất của xã hội loài người ở thế kỷ 20”, Nguyễn Tấn Dũng quả thật là một “nhân tài kiệt xuất” về “khoa ba xạo”. Dẫu rằng biết mình nói sai mà vẫn nói thì Nguyễn Tấn Dũng cũng đáng được hưởng “huân chương can đảm” và “huân chương trơ mặt”.

Người dân miền Nam có câu nói: “Nói dzậy mà…không phải dzậy”. Câu này để chỉ những câu viết của Nguyễn Tấn Dũng ngày đầu năm 2014 thì quả thật là đúng và chính xác vô cùng, không còn chỗ nào để mà…sai.


Phi Vũ


No comments: