Translate

Friday, June 19, 2015

Sẽ không bao giờ quên.Bài đăng lại.

Phương châm của người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa là: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn đặt Tổ Quốc lên hàng đầu với lời thề không bao giờ phản bội quê hương.
Xin ttrân trọng cám ơn những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vì tự do và dân chủ , cho người dân miền Nam Việt Nam được hưởng không khí tự do dân chủ,.

Hiện tại, nhìn về quê hương Việt Nam, người dân Việt đang khát khao được hưởng không khí dân chủ tự do lại nghĩ đến những người dân miền Nam Việt Nam được hưởng trọn vẹn tự do dân chủ trong ngót 21 năm lòng lại thấy đau và thương xót đồng bào Việt trong nước đang rên siết dưới bản tay bạo tàn, gian ác và bất nhân của loài quỷ đỏ Cộng Sản Việt Nam. Giờ này chúng đang khom lưng quỳ gối làm thân khuyển mã cho giặc thù Tàu Cộng.
Vừa rồi, tên giặc Tàu Cộng Dương Khiết Trì sang Hà Nội và nhìn gương mặt vênh váo của hắn và gương mặt của tên tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, không ai là không khỏi khinh bỉ bè lũ bán nước Cộng Sản Việt Nam.
Càng khinh bỉ bè lũ Cộng Sản Việt Nam bao nhiêu thì lại càng tự hào về người lính Việt Nam Cộng Hòa bấy nhiêu.
Người lính Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi ở trong tim của những người dân Việt Nam Cộng Hòa và mãi mãi sẽ không bao giờ quên...

Phi Vũ
Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


No comments: