Translate

Friday, August 21, 2015

Nhập nhằng đánh lận con đen.Từ sau năm 1954 đến nay, Cộng Sản Việt Nam đã ra sức tuyên truyền, nhồi sọ cũng như “đánh đồng” giữa Tổ Quốc  Việt Nam và xã hội chủ nghĩa. Những câu khẩu hiệu như: Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; yêu Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thường được ra rả trong mọi thời điểm. Sự gắn liền Tổ Quốc Việt Nam với xã hội chủ nghĩa hoặc yêu Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nhập nhằng đánh lận con đen bởi lẽ giữa Tổ Quốc Việt Nam và xã hội chủ nghĩa là thuộc hai phạm trù hoàn toàn khác biệt nhau. Người Việt Nam có bổn phận phải yêu Tổ Quốc, có bổn phận phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam bởi nếu không yêu Tổ Quốc, phản bội Tổ Quốc thì đây rõ ràng là kẻ phản quốc. Thế nhưng yêu Tổ Quốc Việt Nam không có nghĩa là phải yêu chủ nghĩa xã hội. Trước năm 1945, Tổ Quốc Việt Nam đâu có chủ nghĩa xã hội vẫn phát triển bình thường, không có chủ nghĩa xã hội mỗi lần giặc Tàu tràn sang xâm chiếm Tổ Quốc thì mọi người dân Việt nhất tề đứng lên họp cùng nhau gìn giữ bờ cõi giang sơn, đánh cho giặc tan tác. Biết bao nhiêu vị anh hùng dân tộc đã viết nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…đâu có phải là người Cộng Sản. Mà người dân Việt thuở đó cũng không phải là người Cộng Sản, sau khi đánh tan giặc thì lại trở về với mảnh ruộng, mảnh vườn cày sâu cuốc bẫm. Vậy thì hà cớ gì phải gán ghép Tổ Quốc Việt Nam với xã hội chủ nghĩa. Sự gán ghép này thực chất hết sức khiên cưỡng, không đúng đắn và đi ngược lại truyền thống của dân tộc Việt Nam.


Trong giai đoạn hiện nay, khi người Cộng Sản đã tự ý gán ghép Tổ Quốc Việt Nam với xã hội chủ nghĩa, một điều oái ăm là khi giặc Tàu có lối hành xử ngang ngược ở biển Đông, bắt nhốt và đáng đập ngư dân Việt Nam khi những người này đánh bắt cá trong khu vực đánh bắt truyền thống của ông cha, người dân Việt tức giận biểu tình phản đối giặc Tàu thì chính những người Cộng Sản Việt Nam lại đi ngược lại truyền thống của ông cha, đã đàn áp, bắt bớ, giam cầm, đánh đập những người dân Việt vì công phẫn giặc Tàu mà có những việc như biểu tình chống giặc. Thử hỏi việc làm này của những người Cộng Sản Việt Nam mang ý nghĩa như thế nào? Biết bao nhiêu người phản đối giặc Tàu mà hiện nay vẫn còn phải ở trong vòng lao lý. Như vậy, thực chất của việc gán ghép Tổ Quốc Việt Nam vào với xã hội chủ  nghĩa có phải là muốn gán Tổ Quốc Việt Nam vào với đất nước Trung Cộng hay là không?


Cho nên, là người Việt Nam chân chính, là người Việt Nam có tấm lòng yêu Tổ Quốc, quê hương, hằng lo nghĩ đến sự tồn vong của Tổ Quốc cần phải phá bỏ sự nhập nhằng đánh lận con đen này. Tổ Quốc Việt Nam muôn đời là Tổ Quốc Việt Nam của dân tộc Việt Nam chứ không thể và nhất định không là cái kiểu gán ghép ngang xương như vậy. Hãy dẹp bỏ cụm từ xã hội chủ nghĩa ra khỏi Tổ Quốc Việt Nam càng sớm càng tốt thì Việt Nam mới có thể tự chủ và người dân Việt mới khỏi thẹn với các bậc tiền nhân đã mở nước và dựng nước.Phi Vũ


No comments: