Translate

Tuesday, May 6, 2014

Thả người, bắt người và chiếc giàn khoan.


Trong thời điểm hiện nay, Cộng Sản Việt Nam đang chơi trò “ú tim” với thế giới bên ngoài. Vừa mới thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và đưa thẳng từ nhà tù ở Thanh Hóa sang Hoa Kỳ thì chúng lại bắt nhốt hai blogger khác. Cũng viện lẽ vi phạm điều 258 bộ luật hình sự. Đây rõ ràng là Cộng Sản Việt Nam đã dùng những người dân Việt Nam, những nhà tranh đấu cho dân chủ của Việt Nam như những con bài để mặc cả với những quốc gia dân chủ Tây Phương.

Đây rõ ràng là một đường lối dối trá, man rợ và gian tà của tập đoàn phản quốc hại dân Cộng Sản Việt Nam. Không còn danh từ nào khác hơn là cụm từ “tập đoàn phản quốc hại dân Cộng Sản Việt Nam”. Trong lúc Tàu Cộng đem cả một giàn khoan khổng lồ vào ngay thềm lục địa Việt Nam để khoan thăm dò dầu khí thì Cộng Sản Việt Nam vẫn chỉ là những lời phản đối suông. Đây chính là thời điểm rất cần thiết để kiện Tàu Cộng ra trước tòa án quốc tế. Và nếu hợp tác cùng với Philippine trong vấn đề kiện Tàu Cộng thì tiếng nói sẽ mạnh hơn. Thế nhưng Cộng Sãn Việt Nam đã không làm điều này. Phải chăng tại hội nghị Thành Đô năm nào, chúng đã bán biển đảo đất liền của Việt Nam cho giặc thù Tàu Cộng rồi cho nên không mở miệng được chăng? Và chúng vẫn ung dung ngồi “mân mê” bảng vàng “bạn 4 tốt 16 chữ vàng” mà Tàu Cộng đã ban tặng để lũ ăn cướp này gặm nhấm từng phần biển đảo của quê hưưng. Rõ ràng Cộng Sản Việt Nam là lũ phản quốc, lũ bán nước hại dân rồi chứ còn gì nữa.


Như vậy, một cách cụ thể hóa vấn đề, việc thả người, bắt người cũng như là chiếc giàn khoan khổng lồ của Tàu Cộng dường như có một quan hệ hữu cơ với nhau. Cộng Sản Việt Nam thả tiến  sĩ Cù Huy Hà Vũ là do sức ép từ các phong trào nhân quyền của thế giới. Và trước vụ việc Tàu Cộng đem chiếc giàn khoan khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam, chúng đã bắt nhốt hai blogger là để nhằm răn đe người Việt trong nước sẽ tổ chức những cuộc biểu tình lớn ở trong nước để phản đối bè lũ Tàu Cộng xâm lược gian tham.

Vậy thì Cộng Sản Việt Nam đã là một bè lũ bán nước, một bè lũ phản quốc hại dân rồi chứ còn gì nữa.

Phi Vũ
Ngày 6 tháng 5 năm 2014.No comments: