Translate

Tuesday, February 9, 2016

Tâm sự đầu xuân.Cuối năm Ất Mùi và đầu năm Bính Thân, tôi có làm hai việc mà cả hai việc tôi đều rất là trân trọng. Việc thứ nhất là cuối năm Ất Mùi, tôi đã đi chùa Bồ Đề Phật Quốc ở Santa Ana để viếng chùa, viếng bài vị và tro cốt của ba tôi vì trên hết  tôi là một Phật tử.  Việc thứ hai là đầu năm Bính Thân, tôi đi lễ tại nhà thờ Santa Barbara để đi lễ đầu năm vì tôi là một tín đồ Công Giáo. Tôi vừa là một Phật tử mà cũng vừa là một tín đồ Công Giáo và cả hai tôn giáo đều đồng hành trong tôi. Tôi sẽ lần lượt nói đến từng sự việc như là một tâm sự đầu năm.

Vào năm 1994, tôi đã gặp một phụ nữ và chúng tôi đã yêu nhau, yêu thắm thiết, yêu mặn nồng. Nàng là một tín đồ Công Giáo thuần thành, trong khi đó tôi lại là một người không có tôn giáo nào cả. Khi con người đã có tấm lòng yêu thương người bạn của mình rất là tha thiết thì dĩ nhiên là muốn tiến đến hôn nhân. Khi tôi ngỏ lời với nàng, nàng vẫn còn e ngại vì nàng là một tín đồ ngoan đạo trong khi đó tôi lại là một kẻ lang bạt kỳ hồ, không có tôn giáo. Nàng nói với tôi trở ngại đó, tôi trả lời với nàng là tôi sẵn sàng vượt qua. Và kể từ đó tôi đã đi học đạo để trở thành một tín hữu Kitô Giáo. Tôi đi học đạo với tấm lòng thành tâm mà người dạy giáo lý cho tôi là Cha Hữu. Ông lớn hơn tôi độ khoảng vài ba tuổi nên rất thông cảm tôi. Thường thường việc dạy giáo lý chỉ do Thầy Sáu phụ trách nhưng tôi đặc biệt được Cha Hữu dạy cũng chỉ vì nàng đã đến gặp riêng Cha, trình bày mọi đều và Cha đã chấp thuận dạy giáo lý cho tôi hàng đêm. Đây là một vinh dự đặc biệt mà chỉ riêng mình tôi chỉ có thể có được mà thôi. Ngày mà tôi được bước chân vào giáo đường nhà thờ để làm lễ rửa tội lần đầu tiên để trở thành một tín đồ Công Giáo, tôi đã cảm động nước mắt tuôn trào.


Đến năm 2014, tôi đã làm lễ quy y để trở thành một Phật tử. Trước ngày ba tôi mất mấy ngày, ba tôi đã nằm ở ICU của bệnh viện Fountain Valley. Em gái tôi là một Phật tử đã ngày đêm tụng kinh cho ba tôi để ba tôi có thể vượt qua những cơn đau đớn. Có những lúc em tôi ngưng tụng kinh khá lâu thì ba tôi bảo em tôi tụng kinh. Và ba tôi đã được quy y trước khi ba tôi mất một ngày. Ngày đưa linh cửu ba tôi từ nhà quàn vào lò hỏa thiêu, ba tôi đã được thầy Thích Huyền Châu tụng kinh cầu siêu. Trong suốt bảy lần cúng thất, thầy Thích Huyền Châu đều có làm chủ lễ cúng thất cho ba tôi. Những lời giảng của thầy thấm dần vào tôi và tôi đã xin thầy cho tôi được quy y. Và sau đó thầy đã làm lễ quy y cho tôi, đặt pháp danh cho tôi là Quang Phổ.  Thượng Tọa Thích Huyền Châu bây giờ là trụ trì chùa Bồ đề Phật Quốc ở Santa Ana, nơi đặt tro cốt và bài vị của ba tôi.

Vậy là từ đó tôi vừa là một tín đồ Công Giáo mà cũng vừa là một Phật tử. Cả hai tôn giáo đều đồng hành trong tôi và tôi rất là hài lòng khi chính mình đã có những quyết định trọng đại như thế này. Và trên hết cả, tôi vừa là một người theo đạo Công Giáo vừa là một Phật tử cũng hợp lý bởi vì cả dòng họ bên nội tôi đều là những tín đồ Công Giáo ngoan đạo mà cả dòng họ bên ngoại của tôi đều là những Phật tử.

Đây là tâm sự đầu năm mà cũng là khai bút đầu năm.

Amen!
Nam Mô A Di Đà Phật!Phi Vũ

No comments: