Translate

Thursday, November 5, 2015

Khi máu đồng bào của tôi đổ xuống.
Khi máu đồng bào của tôi đổ xuống
Chỉ vì biểu tình chống giặc xâm lăng
Chúng đã lộ hình đám quân bán nước
Cấu kết giặc thù băm nát quê hương

Khi máu đồng bào của tôi đổ xuống
Ngọn lửa hờn căm cháy rực bốn phương
Những giọt máu đào đổ xuống hôm nay
Để cho ngày mai vùng lên mạnh mẽ

Khi máu đồng bào của tôi đổ xuống
Triệu triệu bàn tay nắm chặt cùng nhau
Diệt quân cộng nô đang tâm bán rẻ
Quê hương thân yêu cho lũ giặc Tàu

Khi máu đồng bào của tôi đổ xuống
Ngút ngút khí thiêng Hàm Tử Đống Đa
Anh linh tiền nhân giương cao ngọn đuốc
Để con dân Việt nối gót người xưa...

Phi Vũ


No comments: