Translate

Thursday, January 1, 2015

Đấu đá nội bộ.Vậy là đã rõ, Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc bằng phóng xạ và sắp sửa chết. Ngày 2 tháng 1 năm 2015, Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa thẳng từ phi trường Seattle về phi trường Đà Nẵng để gặp gia đình lần cuối cùng theo như nguyện vọng của y.

Tôi thì không quan tâm cho lắm cái chết của Nguyễn Bá Thanh vì khi nghĩ đến những bà con giáo dân Cồn Dầu bị hại dưới bàn tay tàn độc của y là cũng đã giận lắm rồi. Biết bao nhiêu nạn nhân của y ở Cồn Dầu phải ngậm đắng nuốt cay nhìn mảnh đất có nhà thờ Cồn Dầu phải chịu sự cưỡng chế ăn cướp của y và đồng bọn. Nếu y có chết cũng chỉ là sợ quả báo bình thường mà thôi.


Điều tôi quan tâm đến ở đây là sự đấu đá nội bộ của lũ Cộng Sản này. Và cái chết của Nguyễn Bá Thanh là hậu quả tất yếu khi y đã từ Đà Nẵng ra Hà Nội để nhậm chứa ở ban nội chính Trung Ương. Ở đây, y đã gặp tên Nguyễn Xuân Phúc, một tay tham nhũng hạng gộc nhưng lại đứng đầu bộ máy bài trừ tham nhũng của Cộng Sản Việt Nam. Và việc gì đến thì phải đến. Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật nhờ quan thầy của y là Tàu Cộng giúp cho y chất phóng xạ để đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Sự tàn độc của Cộng Sản là chúng sẵn sàng thanh toán lẫn nhau chỉ vì củng cố địa vị.

Màn đấu đá nội bộ của Cộng Sản Việt Nam cũng như của Cộng Sản Tàu sẽ vẫn còn tiếp diễn dài dài. Lịch sử của Cộng Sản thế giới là một lịch sử nhuộm đầy máu do chúng tự thanh trừng nội bộ lẫn nhau. Và chúng sẵn sàng giết không thương tiếc những người mà ngày hôm trước chúng còn ôm hôn nhau thắm thiết và gọi nhau là đồng chí.

Một lũ súc vật đáng ghê tởm!

Phi Vũ

Ngày 1 tháng 1 năm 2015.

No comments: