Translate

Sunday, December 28, 2014

Quân ngụy tặc.Chúng  cúi đầu liếm  đế giày lũ giặc
Khấu đầu cung xưng cúc cung tận tụy
Hai tay dâng giặc từng mảng sơn hà
Bản Giốc đầu nguồn Tây Nguyên Bau Xít

Rừng núi phía Tây giáp Lào bán hết
Đông Đô Đại Phố ở tỉnh Bình Dương
Vũng Áng Hà Tĩnh Hải Vân Thừa Thiên
Còn gì nữa đâu quê hương nước Việt

Ông cha tổ tiên bao đời khó nhọc
Dành từng tấc đất giữ vững biên cương
Làm nên giang sơn hình cong chữ S
Bao lần giặc đến thây nghẽn Hồng Hà


Nơi Ải Chi Lăng Liễu  Thăng đầu rụng
Cọc nhọn Bạch Đằng máu nhuộm đỏ sông
Sứ Giang Văn Minh hiên ngang với giặc
Ngâm “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”

Đại Đế Quang Trung phá giặc Mãn Thanh
Chỉ trong mấy ngày hành quân thần tốc
Thành Thăng Long áo bào hoen thuốc súng
Tôn Sĩ Nghị phải cuốn gói chạy dài

Nay nước Việt ta lâm cảnh đau thương
Đã mấy mươi năm chìm trong tăm tối
Khi ách vô thần tròng cổ nhân dân
Tiếng khóc oán than ngập cả đất trời


Tàn ác với dân hèn hạ với giặc
Ngậm máu phun người dối trá gian manh
Nay đã rõ ràng lũ gian bán nước
Là quân ngụy tặc Cộng Sản Việt Nam.


Phi Vũ

No comments: