Translate

Sunday, October 12, 2014

Tô hồng đảng Cộng Sản.Theo tin từ RFI, đảng Cộng Sản Tàu trong thời gian qua đã phát động một cuộc “tô hồng đảng Cộng Sản”. Hiện tại, chương trình này đã “tạm ngưng” với lời tuyên bố là đã “thành công mỹ mãn”.

Chuyện vậy mà không phải vậy. Trong chiến dịch tô hồng đảng Cộng Sản, một số cán bộ đảng  viên đảng Cộng Sản Tàu phải vào “nằm nhà đá”. Một số xe hơi dành cho công vụ bị cán bộ đảng viên “xài chùa” đã được thu hồi và vào nằm trong ga ra. Tuy nhiên vẫn còn có “trở ngại” nên phải tạm ngưng. Bởi vì cỗ máy kinh tế của Tàu Cộng phát triển là do vốn của những “tư bản đỏ” là thành phần cán bộ đảng viên đảng Cộng Sản Tàu. Nay có một số tên bị tù tội, số tư bản đỏ này sợ sẽ bị ở tù nên đã tìm cách thu hồi vốn và gởi vào các ngân hàng nước ngoài. Một số cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ tìm cách “chuồn êm”. Cỗ máy kinh tế của Tàu Cộng đang phát triển bỗng nhiên phát triển chậm hẳn lại. Những tay cán bộ đảng viên trung ương đảng Cộng Sản Tàu e rằng khi nền kinh tế phát triển chậm lại sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề hệ lụy khác, ảnh hưởng đến việc duy trì độc quyền độc đảng của đảng Cộng Sản nên đã tạm ngưng chương trình “tô hồng đảng Cộng Sản”.


Tô hồng tô đỏ làm gì cho mắc công. Từ khi phát sinh ra phong trào Cộng Sản thế giới cho đến nay chỉ còn có mấy nước, Cộng Sản vốn dĩ là một tổ chức lừa bịp mị dân để nắm quyền và duy trì quyền lực. Người ta đã biết rõ tỏng tòng tong từ đã rất là lâu. Tô hồng chỉ tổ làm trò cười cho thế giới mà thôi!Phi Vũ

Ngày 12 tháng 10 năm 2014.

No comments: