Translate

Saturday, October 11, 2014

Ngang ngược thì phải chết.Cách đây mấy ngày, một tàu đánh cá của ngư dân Tàu Cộng vào vùng lãnh hải của Nam Hàn đánh bắt trộm hải sản. Một tàu tuần duyên của Nam Hàn chặn lại và lên tàu đánh cá này để kiểm tra. Quen thói du thủ du thực, những tên ngư dân Tàu Cộng này đã xô xát với cảnh sát biển của Nam Hàn. Và kết cuộc là một tên ngư dân của Tàu Cộng đã bị bắn chết.

Năm ngoái, cảnh sát biển của Nam Hàn cũng đã có truy đuổi một tàu đánh cá của ngư dân Tàu Cộng vào sâu trong lãnh hải của Nam Hàn và một ngư dân Tàu Cộng cũng đã bị bắn chết.


Trong suốt chiều dài vùng biển Thái Bình Dương từ miền Bắc như biển Nhật Bản, biển Đại Hàn kéo dài cho đến biển Đông suốt đến tận biển Indonésia, những tàu đánh cá của Tàu Cộng thường xuyên vào để đánh bắt trộm hải sản. Ở vùng biển Đông của Việt Nam, có nhiều lúc cả đoàn mấy trăm tàu đánh cá của Tàu Cộng vào sâu trong hải phận Việt Nam để đánh bắt trộm hải sản mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ biết ú a ú ớ chứ không có một hành động nào cụ thể để ngăn chặn. Phải có hành động mạnh tay như Nam Hàn thì mới có thể ngăn chặn hành động ăn trộm hải sản của lũ ngư dân Tàu Cộng.

Quen thói ngang ngược thì phải chết mà thôi!

Phi Vũ

Ngày 11 tháng 10 năm 2014.

No comments: