Translate

Monday, October 13, 2014

Occupy Central ở Việt Nam và vận nước đảo điên.
Phong trào Occupy Central của sinh viên, học sinh Hồng Kông là điều mà đã làm cho cả thế giới đều phải sửng sốt và kinh ngạc. Người ta không kinh ngạc sao được khi người đứng đầu phong trào này chỉ là một sinh viên chưa bước qua tuổi 18 nhưng đã có bề dày kinh nghiệm qua mấy lần “đọ sức” với những người hiện đang cầm quyền tại Hồng Kông mà đứng đàng sau chỉ đạo chính là giới cầm quyền Cộng Sản Tàu. Những sinh viên học sinh Hồng Kông đã được sự mến mộ của mọi người trên khắp thế giới, nhất là những người thuộc giới trẻ. Họ đã ngưỡng mộ ý thức dân chủ cũng như tinh thần kỷ luật trong đấu tranh của giới sinh viên học sinh Hồng Kông.Từ phong trào Occupy Central ở Hồng Kông, chúng ta tự nhiên nghĩ đến liệu có một Occupy Central tại Việt Nam hay là không? Hôm qua, sau khi tôi post bài “Tô hồng đảng Cộng Sản”, có một bạn trẻ ở Quảng Yên nhảy vào comment rằng tại sao tôi lại đi chống phá Tổ Quốc Việt Nam? Tôi trả lời rằng tôi là người yêu Tổ Quốc Việt Nam, tôi không chống phá Tổ Quốc Việt Nam, tôi chỉ chống lại đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam, đã làm cho đất nước Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào kẻ thù phương Bắc Tàu Cộng. Người bạn trẻ này không hiểu hay là đã cố tình không hiểu điều này đã hỏi lại tôi rằng những người đấu tranh ở trong nước chỉ là một nhóm nhỏ người cũng chẳng làm nên được điều gì và nếu có điều gì xảy ra sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước. Tự dưng lòng tôi đã chùng xuống. Cộng Sản Việt Nam trong hơn 70 năm cai trị ở miền Bắc Việt Nam và gần 40 năm cai trị ở miền Nam Việt Nam đã thành công một điều là đã đầu độc biết bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam với đường lối giáo dục làm cho người Việt Nam chỉ biết trung thành với đảng Cộng Sản, hễ ai mà đi ngược lại đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam tức là chống lại Tổ Quốc Việt Nam. Đường lối giáo dục kiểu ngu dân này của Cộng Sản Việt Nam là hết sức nguy hiểm và tàn độc, đã làm thui chột đi ý thức dân chủ của người dân Việt Nam, làm băng hoại đi truyền thống đấu tranh của dân tộc Việt Nam, biến người Việt Nam trở thành những con người chỉ biết cúi đầu theo sự chỉ đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam.


Vậy thì phong trào Occupy Central ở Việt Nam nếu có hình thành cũng còn phải chờ thêm một thời gian rất là lâu nữa, khi ý thức về dân chủ và tự do của giới trẻ Việt Nam đã đầy đủ và sẵn sàng dấn thân. Vận nước vẫn còn đảo điên trong thời gian cũng không phải là ngắn.Phi Vũ

Ngày 13 tháng 10 năm 2014.

No comments: