Translate

Sunday, September 7, 2014

Thập tứ đại gianỞ trên đất nước Việt Nam hiện nay, 14 người trong Bộ chính trị có trách nhiệm trong việc hoạch định mọi chính sách của Đảng cũng như những đường lối chủ trương của nhà cầm quyền Cộng Sản  Việt Nam.  Có thể nói tằng họ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi chủ trương, chính sách,  đường lối của đảng và nhà nước  Cộng Sản hiện nay.


Họ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc trên đất nước Việt Nam hiện tại có quá nhiều dân oan đang sống vất vưởng ở Hà Nội và Sài Gòn để đòi hỏi công lý.


Họ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lục lượng công an đàn áp, cưỡng chiếm đất đai của người dân vùng nông thôn, gây nên bao nhiêu thảm trạng mà chúng ta ai củng biết.
Họ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc công an đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước vì quá căm giận bè lũ giặc Tàu hung hăng và tàn ác với ngư dân Việt Nam,  xâm phạm đất đai biển đảo của Việt Nam mà nhà cầm quyền vẫn ngậm miệng im hơi lặng tiếng, không dám phản đối, hoặc nếu có cũng chỉ cầm chừng, chiếu lệ.

Họ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc băt bỏ tù những người yêu nước chỉ vì những người này có những yêu cầu để làm cho dân giàu, nước mạnh và người dân có nhân quyền theo như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà họ là một thành viên.

Họ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chủ trương quên lãng những anh hùng tử sĩ đã bỏ mình vì Quốc gia trong cuộc chiến chống lại giặc thù Trung Cộng đã xua quân sang tàn sát đồng bào vô tội cũng như tàn phá san bằng mọi cơ sở vật chất ở sáu tỉnh biên giới phía bắc năm 1979.

Chắc chắn rồi đây đến ngày 14 tháng 3, họ cũng quên luôn những người lính Hải quân quân đội nhân dân đã bị giặc Tàu Cộng tàn sát ở đảo Gạc Ma năm 1988. Đây là những người lính chiến đấu dưới lá cờ đỏ sao vàng mà họ còn vong ân bội nghĩa như vậy. Cho nên có người đề nghị tuyên dương những anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà trong cuộc chiến chống trả lại quân Tàu Cộng ở Hoàng Sa năm 1974 chỉ là những đề nghị viễn vông , chắc chắn không bao giờ họ thực hiện.

Giai đoạn lịch sử hiện tại là giai đoạn lịch sử có quá nhiều biến động. Sau này khi lịch sử sang  trang,  những nhà viết sử tương lai nên gọi 14 người này là "mười bốn kẻ đại gian" trong giai đoan lịch sử có quá nhiều nhiễu nhương như hiện nay.Phi Vũ
Ngày 19 tháng 2 năm 2013


No comments: