Translate

Monday, September 8, 2014

Người và bò.Nhà văn Chu Tất Tiến trong bài viết “Đối thoại giữa người và bò” đã cho rằng giữa người và bò là không thể nào có sự đối thoại một cách trực tiếp, ngay thẳng và cởi mở được. Điều này là điều hiển nhiên, không thể nào chối cãi được.


Loài “bò Cộng Sản Việt Nam” cứ mãi chà đạp lên quyền làm người của người dân Việt, tiếp tục đàn áp người dân Việt một cách tàn bạo, dã man, tiếp tục cầm tù những người Việt yêu nước, yêu chuộng tự do, dân chủ, tranh đấu cho quyền làm người của người dân Việt. Chúng vẫn cứ tiếp tục dấn sâu vào con đường quỳ gối ôm chân giặc thù truyền kiếp, mặc cho lũ giặc đá đít, bợp tai.Những “người dân chủ Việt Nam” vẫn phải đang đối diện với “đám bò” nguy hiểm, chỉ chực làm những chuyện bất nhân, ngu đần.


Nhưng liệu rằng so sánh Cộng Sản Việt Nam với loài bò có ổn hay là không? Chỉ e rằng tội nghiệp cho loài bò.
Phi Vũ

Ngày 8 tháng 9 năm 2014.

No comments: