Translate

Friday, August 15, 2014

Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa : thôi dẹp đi Tám.Tổ Quốc Việt Nam từ khi mới được thành lập đến nay cũng đã trải qua mấy nghìn năm. Tổ tiên Việt Nam của chúng ta vừa dựng nước mà cũng vừa phải chống giặc ngoại xâm để giữ gìn bờ cõi. Đất nước cũng đã trải qua bao cơn sóng gió tưởng như đã mất nhưng tiền nhân đã lèo lái để Việt Nam vẫn được trường tồn.

Tổ Quốc Việt Nam từ xa xưa chưa bao giờ là tổ quốc có cái đuôi xã hội chủ nghĩa cả, thế nhưng tổ quốc ấy vẫn hùng mạnh đủ để đánh đuổi bất kỳ tên giặc ngoại xâm nào mon men đến Việt Nam để cướp nước. Lịch sử Việt Nam là một minh chứng hùng hồn cho điều này. Đọc lại bài "Hịch tướng sĩ" của Hưng Đạo Đại Vương, ta không khỏi cảm khái và thấy lòng tự hào dân tộc bừng bừng sống dậy trong lòng. Ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông của đời nhà Trần, một lũ giặc khét tiếng là hung hãn vó ngựa đi đến đâu là cỏ không mọc được là những chiến thắng hiển hách của cha ông ta. Rồi khi đọc bài "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi, ta lại càng cảm phục và tự hào mười năm nằm gai nếm mật của Lê Lợi để đánh đuổi giặc Minh ra khỏi Việt Nam. Cho đến đời Tây Sơn, chỉ trong vòng có mấy ngày với lối hành quân thần tốc và chớp nhoáng, Vua Quang Trung đã đánh tan tác hai mươi vạn quân Thanh, Tôn Sĩ Nghị phải trốn chạy về nước. Vua Quang Trung vào kinh thành Thăng Long khi đã sạch bóng giặc thù, áo bào còn hoen thuốc súng. Đó là những chiến công hiển hách của cha ông ta mà sử sách vẫn còn ghi lại. Mà thời ấy làm gì có cái chủ nghĩa xã hội quái gở như thời bây giờ.


Đã mấy mươi năm tròng cái chủ nghĩa xã hội quái gở lên Tổ Quốc Việt Nam, đất nước càng ngày càng lụn bại mà kẻ cầm quyền lại trở nên là những kẻ ươn hèn với giặc cướp nước. Từ xa xưa Tổ Quốc Việt Nam đã chưa bao giờ là tổ quốc xã hội chủ nghĩa cả thì từ nay về sau này trong tương lai cũng chẳng  bao giờ là tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Dẹp giùm cái tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là vừa nghe mấy cha nội bán nước.

Phi Vũ
Ngày 15 tháng 8 năm 2014.


No comments: