Translate

Saturday, August 16, 2014

Quan hệ Mỹ Việt: những cung đường.Việc đại tướng Mý Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam là chuyện được nhiều giới chuyên gia phân tích rất là sâu đủ hết mọi khía cạnh của vấn đề. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến một vài khía cạnh khác trong quan hệ Mỹ Việt từ thời với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đến giai đoạn hiện nay với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Điều đầu tiên cần nói đến là khi Mỹ thiết lập quan hệ với bất cứ nước nào khác thì cốt lõi của sự việc là phục vụ và đem về một điều gì đó có lợi cho Hoa Kỳ. Ngoại trừ ở Trung Đông, Hoa Kỳ bằng mọi cách phải giữ an ninh cho Israel cũng chỉ vì những tay tư bản tài phiệt hàng đầu của Hoa Kỳ là người Do Thái và Hoa Kỳ lại có quyền lợi ở đó.


Cũng cùng trong chiều hướng đó, việc Tàu Cộng hùng mạnh và có thể nuốt chửng Đài Loan một cách dễ dàng nhưng Tàu Cộng không thể làm được việc này mặc dù Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao với Tàu Cộng còn quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan chỉ là bán chính thức nhưng Hoa Kỳ cũng phải bảo vệ Đài Loan vì Hoa Kỳ vẫn có những quyền lợi của họ ở đó.

Năm 1973, khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa cũng chỉ vì Hoa Kỳ muốn bắt tay với Tàu Cộng để mà khống chế Liên Xô là một nước luôn luôn chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ trong thời chiến tranh lạnh. Lúc ấy chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải đơn thương độc mã chiến đấu với Cộng sản Việt Nam được sự chi viện dồi dào của Liên Xô, Tàu Cộng và các nước Cộng Sản Đông Âu.

Bây giờ đây thì Hoa Kỳ lại giơ bàn tay của mình ra cho Cộng Sản Việt Nam cũng chỉ nhằm tìm một điểm để dễ dàng khống chế Tàu Cộng. Xét về mặt địa lý, trong những bài học từ xưa, chúng tôi được dạy rằng nước Việt Nam như một bao lơn trông ra biển Thái Bình Dương. Với đặc điểm như vậy, Việt Nam có một vị thế đặc biệt khi có bất cứ cuộc chiến tranh nào xảy ra trong khu vực. Nếu trước đây trong cuộc chiến tranh lạnh giữa khối Tự Do và khối Cộng Sản thì Việt Nam Cộng Hòa là một điểm then chốt của Hoa Kỳ trong việc đối đầu với khối Cộng Sản thì trong thời điểm hiện tại, khi Tàu Cộng là một thế lực đang lên và là hiểm họa của thế giới thì Cộng Sản Việt Nam lại là một  điểm mà Hoa Kỳ cần . Thế nhưng lần này thì có nhiều kỳ vọng cho vấn đề nhân quyền và dân chủ ở trong nước vì một khi Hoa Kỳ chìa bàn tay của mình ra cho Cộng Sản Việt Nam nắm thì dĩ nhiên sẽ có kèm theo vấn đề nhân quyền.

Có hy vọng chăng nếu Cộng Sản Việt Nam tự mình lột xác?

Phi Vũ

Ngày 16 tháng 8 năm 2014.

No comments: