Translate

Sunday, August 17, 2014

Vẫn còn lắm chông gai.Đang lúc Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưửng Liên quân Hoa Kỳ Martin Dempsey vẫn còn đang thăm Việt Nam và hai vị đại diện quốc hội Hoa Kỳ vừa về nước thì Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam đã có một tuyên bố đầy tính chất răn đe: “... Các đồng chí phải làm thật tốt, dứt khoát không để nhen nhóm hình thành tổ chức chống đối phá hoại đất nước...”

Trong câu nói này của Nguyễn Tấn Dũng đã có một hàm ý rằng dù cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có thân thiện với Hoa Kỳ và các nước phương Tây nhưng đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ không chấp nhận “trò chơi nhân quyền và dân chủ “ của phương Tây, rằng thể chế chính trị của Việt Nam Cộng Sản vẫn là độc đảng, và nếu có bất cứ một người nào đứng lên đấu tranh đòi hỏi dân chủ và nhân quyền thì cũng sẽ bị trấn áp và sẽ bị đưa vào nhà tù.


Nếu nhìn một cách tổng quát, theo như điều mà Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố thì chắc chắn rằng Cộng Sãn Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng cả khi Hoa Kỳ và các nước phương Tây có kêu gọi đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thực thi dân chủ và nới lỏng nhân quyền cho người dân Việt Nam ở trong nước. Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ sử dụng chiêu bài đàn áp và bỏ tù người dân Việt nếu như có bất cứ một nhen nhúm nào của người dân đứng lên đòi hỏi nhân quyền, tự do và công lý.

Tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng còn mang một hàm ý khác nữa. Khi y tuyên bố điều này chính là y đã gióng lên tiếng nói thách thức Hoa Kỳ và các nước phương Tây rằng dẫu cho Cộng Sản Việt Nam có bang giao mật thiết hơn với Hoa Kỳ thì Cộng Sản Việt Nam vẫn mãi mãi khư khư giữ thể chế độc đảng và nhân quyền và dân chủ cho người dân Việt chỉ là những gì không bao giờ có trên đất nưức Việt Nam Cộng Sản. Chơi kiểu này thì chỉ có mà chơi với dế.

Và hành trình đi tìm nhân quyền và dân chủ của người Việt Nam trong nước vẫn còn lắm chông gai.

Phi Vũ
Ngày 17 tháng 8 năm 2014.No comments: