Translate

Thursday, August 14, 2014

Lũ cướp nước và lũ bán nước.Sau khi Tàu Cộng cho rút đi cái giàn khoan quỷ quái, thì tình hình Biển Đông chưa phải là đã dịu đi mà lại càng lúc càng nóng thêm. Một tay “học giả” của Tàu Cộng đã đề xuất cùng nhà cầm quyền Tàu Cộng hợp thức hóa đường lưỡi bò. Cũng nên nhắc lại là tại thời điểm này, đường lưỡi bò của chúng là đường mười đoạn chứ không phải là đường chín đoạn, tức là cái đường lưỡi bò này “liếm” nhiều thêm vào hải phận các nước khác mà nặng nề nhất là hải phận của Việt Nam và của Philippine.

Bên cạnh đó, Tàu Cộng đã có ý định xây dựng những ngọn hải đăng tại quần đảo Hoàng Sa. Với ý đồ này và những cụm sân bay mà chúng đã xây dựng tại quần đảo Trường Sa, Tàu Cộng đã tạo nên một hành lang vô cùng kiên cố chạy dài trên Biển Đông. Chúng đang có ý đồ xây dựng những siêu hạm đội dầu khí tức là một loạt nhiều giàn khoan như là giàn khoan HD 981. Chúng còn có ý đồ muốn xây dựng và đóng nhiều tàu sân bay. Đây là một lực lượng quân sự quan trọng vừa nhằm khống chế Biển Đông vừa có ý đồ nhắm đến quần đảo Senkaku trong vùng biển Nhật Bản.


Trước tình hình Tàu Cộng càng ngày càng hung hăng tại Biển Đông, cấm đoán ngư dân Việt Nam ra khơi để đánh bắt hải sản, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam quyết định cấp vốn cho ngư dân Việt Nam đóng tàu sắt để ra khơi vừa để đánh cá vừa để “khẳng định chủ quyền”.. Quyết định này của Cộng Sãn Việt Nam thoạt vừa nghe thì có vẻ là hay nhưng kỳ thực là xô ngư dân tay không ra để ‘chọi” với những chiếc tàu ngư chính cũng như những tàu cá của Tàu Cộng vũ trang hùng hậu. Chúng vừa có hai tàu ngầm hạng kilo mua của Nga và chuẩn bị có chiếc thứ ba nhưng chắc là mua để làm cảnh cho vui.

Có người ‘độc miệng” còn nói là chúng mua tàu ngầm này là mua cho Tàu Cộng vì mai mốt này Việt Nam sẽ sáp nhập vào làm một tỉnh của Tàu Cộng theo như hội nghị Thành Đô mà lũ chúng đã ký với Tàu Cộng thì chẳng có gì là của riêng của Cộng Sản Việt Nam cả.

Nghe thấy là tức chỉ muốn chưởi thề lũ khốn nạn.

Phi Vũ

Ngày 14 tháng 8 năm 2014.

No comments: