Translate

Monday, July 21, 2014

Tập Cận Bình nối gót Stalin và Mao Trạch Đông trong việc thanh trừng.Nhìn xuyên suốt lịch sử Cộng Sản thế giới, chúng ta đều nhận thấy một điều là những tay lãnh tụ Cộng Sản đều là những tên khát máu. Dưới bàn tay của Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Krutchev...vô số mạng người đã bị chết một cách thảm thương. Biết bao nhiêu người không bị chúng giết thì cũng bị chúng đem đi đày ải ở những vùng băng giá, hoang mạc, cuộc sống vô vàn gian nan vất vả. Biết bao nhiêu người không thể chịu đựng nổi phải chết một cách tức tưởi, bi thương.

Ở tại Việt Nam, sau năm 1945, bàn tay của Hồ Chí Minh cũng đã nhuốm máu biết bao nhiêu mạng người vô tội. Trong vụ cải cách ruộng đất kinh hoàng, biết bao nhiêu địa chủ hiền hòa bị chết một cách oan ức. Ngay cả những người địa chủ một lòng yêu nước, đem cả gia tài của mình “dâng hiến cho cách mạng” cũng bị chúng đem ra đấu tố và bị giết một cách thảm thương. Bàn tay của tên Hồ Chí Minh cũng là bàn tay dơ bẩn và tàn ác.


Hiện nay, tại Tàu Cộng, tên Tập Cận Bình đang là tên hậu duệ Cộng Sản mà mức độ tàn ác của hắn cũng không kém gì mấy tên tiền bối Cộng Sản gian ác của hắn. Dưới thời cai trị của Tập Cận Bình, số lượng người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ cũng như những người Tàu yêu chuộng tự do dân chủ cũng bị Tập Cận Bình giết hại vô số kể. Những tên lãnh tụ Cộng Sản dường như là những con súc vật có máu lạnh, coi thường sinh mạng của đồng loại của chúng.  Biết bao nhiêu người Tây Tạng đấu tranh bằng cách tự thiêu cũng không làm cho những con vật có máu lạnh này động lòng.

Người ta nói rằng bè lũ Cộng Sản là lũ quỷ đỏ quả thật không ngoa chút nào cả.

Phi Vũ

Ngày 21 tháng 7 năm 2014.

No comments: