Translate

Tuesday, July 22, 2014

Đến bao giờ thì Cộng Sản Việt Nam mới hết bu trên lưng dân tộc Việt Nam.Kể từ khi Cộng Sản Việt Nam tráo trở cướp chính quyền từ sau cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam, đảng Cộng Sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến tranh thảm khốc huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Với giấc mộng thế giới đại đồng của tay cán bộ Quốc Tế  Cộng Sản Hồ Chí Minh, y đã quyết tâm bằng mọi cách để cho cả nước Việt Nam phải nằm dưới sự kiểm soát của Cộng Sản. Và giấc mộng của Hồ Chí Minh đã thành sự thật: ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn thể miền Nam Việt Nam đã bị rơi vào tay của Cộng Sản và bị khống chế bởi một tập đoàn mà sự cai trị vô cùng man rợ và bất nhân.


Cũng kể từ ngày thảm khốc ấy, người dân miền Nam đã ùn ùn trốn chạy khỏi bàn tay quỷ dữ của một chế độ bạo tàn. Nếu như trước năm 1975, người dân Việt Nam Cộng Hòa được hưởng đầy đủ mọi quyền tự do dân chủ như là các nước dân chủ tự do ở  phương  Tây thì sau ngày ấy, người dân Việt Nam Cộng Hòa đã bị tước đoạt tất cả và sống dưới sự cai trị man rợ của một chủ nghĩa quái thai và một đám người không tim không óc. Thế là người dân miền Nam lại ùn ùn trốn chạy khỏi chế độ bất nhân. Khỏi phải nhắc lại làm gì những khốn khổ mà người di tản phải gánh chịu vì ai cũng đã hiểu và đã biết. Và cũng đã quá lâu rồi, từ năm 1945 đến nay, đảng Cộng Sản đã bu trên lưng của người dân Việt Nam  và người dân Việt Nam cũng đã phải gánh chịu cái của nợ này cũng đã quá lâu rồi. Cái chủ nghĩa xã hội hoang tưởng này như thế nào thì người ta chưa được biết, thế nhưng tay tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nói không biết rằng đến hết thế kỷ này đã xây dựng được chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hay là chưa. Tên đứng đầu của đảng Cộng Sản mà mở mồm ra nói như vậy thì thử hỏi Cộng Sản là cái quái quỷ gì đây?

Bu trên lưng của dân tộc Việt Nam để xây dựng một chủ nghĩa hoang tưởng hoàn toàn phi thực tế, đến bao giờ thì đám tà quyền Cộng Sản này mới thôi hút máu hút mủ của người dân Việt Nam đây?

Phi Vũ

Ngày 22 tháng 7 năm 2014.

No comments: