Translate

Saturday, May 24, 2014

Ngọn đuốc soi đường
Cụ bà yêu nước Lê Thị Tuyết Mai
Dẫu sáu mươi bảy tuổi vẫn làm ngọn đuốc
Đã tự thiêu trước cổng Dinh Độc Lập
Để biểu lộ lòng yêu Tổ Quốc Việt Nam
Cụ căm giận giặc thù Tàu Cộng
Ngang nhiên xâm lấn lãnh hải Việt Nam
Và đám cầm quyền Cộng Sản Việt Nam
Đã ngăn chận người Việt biểu tình chống giặc.
Cụ quyết tự thiêu thân xác của mình
Để làm ánh đuốc soi đường cho tuổi trẻ
Noi gương cụ vùng lên chống lại
Lũ nội thù cùng lũ ngoại thù hung hăng
Cầu mong cụ an lành nơi chốn vĩnh hằng
Sau khi xả thân vì tình yêu Tổ QuốcPhi Vũ

No comments: