Translate

Friday, May 23, 2014

Đến bao giờ thì người dân Việt Nam được quyền đi biểu tình.Trong các nước dân chủ tự do như Hoa Kỳ và châu Âu, người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở  tại những quốc gia này có một cái quyền bất khả xâm phạm: đó là quyền được biểu tình. Không những người dân Việt được quyền biểu tình mà còn được chính quyền sở tại cho cảnh sát đến những nơi biểu tình ấy để giữ gìn trật tự vả bảo vệ an ninh cho người dân được biểu tình một cách công khai và...thoải mái.

Nhớ lại vào thời điểm năm 1999, tại khu phố chợ Bolsa thuộc khu Little Saigon, trên Trần Trường, chủ nhân tiệm cho thuê băng video khi không nổi hứng lên treo ảnh tên Hồ Chí Minh và lá cờ máu ngay tại tiệm của hắn. Báo chí và các phương tiện truyền thông tại đây đã kịp thời phổ biến hành động của Trần Trường cho mọi người được biết. Thế là người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại khu vực Little Saigon và các vùng phụ cận đã đồng loạt đến biểu tình đòi tên Trần Trường phải dẹp hình tên Hồ tặc cũng như lá cờ máu. Thế nhưng tên Trần Trường này vẫn ngoan cố và tiếp tục treo cờ và hình Hồ tặc viện lẽ đây là quyền tự do của công dân trên đất nước Hoa Kỳ. Người Việt tỵ nạn Cộng Sản vẫn cứ tiếp tục kiên trì biểu tình suốt 55 ngày đêm. Chỉ khổ cho chính quyền địa phương phải huy động lực lượng cảnh sát địa phương và những vùng phụ cân đến để bảo vệ an ninh trật tự. Chính quyền thành phố Westminster lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn và phải chi một số tiền lớn để chi trả cho lực lượng cảnh sát khi họ phải làm việc overtime. Chính quyền cũng không thể nào bắt tên Trần Trường phải dẹp bỏ lá cờ máu cũng như hình của Hồ tặc vì đây là quyền tự do của hắn. Chính quyền cũng không thể nào cấm được người Việt tỵ nạn Cộng Sản không được biểu tình vì đây là quyền công dân và đã được ghi vào hiến pháp Hoa Kỳ. Thật là nan giải cho chính quyền thành phố Westminster. May thay có người mật báo tên Trần Trường là một tên chuyên môn sang băng lậu. Đây lại là điều cấm tại Hoa Kỳ vì đã vi phạm bản quyền. Một lệnh khám xét khẩn cấp đưực đưa ra và cảnh sát đã vào trong tiệm của Trần Trường để mang ra những đầu máy để sang băng lậu cũng như những thùng video mà hắn đã sang. Ngày Trần Trường bị cảnh sát còng tay dẫn đi cũng là ngày hội của người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Little Saigon sau 55 ngày đêm gian khổ biểu tình trước tiệm video của Trần Trường. Báo hại cho những hàng quán kế cận tiệm video của Trần Trường cũng bị vạ lây khi người Việt biểu tình.


Trong khoảng \mấy năm trở lại đây, khi Tàu Cộng có những hành xử ngang ngược với ngư dân Việt Nam, người Việt tỵ nạn Cộng sản vùng Little Saigon cũng như vùng Los Angeles tập họp trước tòa lãnh sự Tàu Cộng tại thành phố Los Angeles để biểu tình phản đối chúng. Người Việt cũng được cảnh sát Mỹ giữ an ninh trật tự và bảo vệ an ninh cho người biểu tình.


Mà nói chung người Việt ở những nước tự do dân chủ đều đưực quyền biểu tình và được chính quyền sở tại cho lực lượng cảnh sát đến để giữ gìn an ninh trtật tự và bảo vệ người biểu tình trong trường hợp có kẻ xấu đến để phá rối.

Đến bao giờ thì người Việt ở trong nước mới được quyền biểu tình và được bảo vệ như những người Việt hải ngoại? Câu hỏi này trả lời cũng dễ chứ chẳng có gì phải khó khăn cho lắm.


Phi Vũ

Ngày 23 tháng 5 năm 2014.

No comments: