Translate

Thursday, May 22, 2014

Hữu nghị truyền thống.Chủ tịch quốc hội Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng  phát biểu trong buổi khai mạc quốc hội Cộng Sản Việt Nam có phát biểu một câu đại ý: “...Trung Quốc (Tàu Cộng) và Việt Nam (Cộng Sản) có quan hệ hữu nghị truyền thống...”. Mèn đét ơi, “hữu nghị truyền thống” cái mồ cha mầy đó chứ. Tên này chắc là không thuộc lịch sử Việt Nam và hiện tại hai mắt bị đui nên không biết lịch sử Việt Nam cũng như không nhìn thấy những gì đã xảy ra trong thời điểm hiện nay khi Tàu Cộng đã có những hành vi ngang ngược và gây hấn .

Chúng ta có thể nhận định lời của tên Nguyễn Sinh Hùng này trên hai điều. Điều thứ nhất, trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân Tàu không lúc nào ngưng nghỉ dã tâm xâm chiếm đất nước Việt Nam. Ngoài 1000 năm đất nước và dân tộc Việt Nam chịu sự đô hộ và cai trị hà khắc của Tàu, sau khi tự chủ thì dân Tàu vẫn không từ bỏ dã tâm xâm chiếm Việt Nam. Biết bao nhiêu lần chúng xua quân xuống phía Nam với mục đích xâm lược đều bị cha ông của chúng ta đánh tan tành không còn manh giáp. Lịch sử Việt Nam đã chứng thực điều này.  Tên Nguyễn Sinh Hùng mở miệng nói quan hệ Việt Nam và Tàu là quan hệ hữu nghị truyền thống rõ ràng đây là một thằng dốt về lịch sử Việt Nam.


Điều thứ hai để bẻ gãy lời nói của tên Nguyễn Sinh Hùng này cũng rất dễ dàng. Tàu Cộng đem giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam đặt giàn khoan này và dùng vòi rồng phun nưức vào tàu hải quân Cộng Sản Việt Nam. Chúng cho tàu sắt của chúng húc vào tàu của hải quân Cộng Sản Việt Nam cũng như tàu cá của ngư dân Việt Nam. Cách đây một hai ngày, chúng còn bắt ngư dân Việt Nam, ăn cướp hết tài sản ngư cụ và đánh đập ngư dân Việt Nam một cách tàn tệ. Đây chắc cũng là dựa trên quan hệ hữu nghị truyền thống phải không Nguyễn Sinh Hùng?

Cái đầu của tên Nguyễn Sinh Hùng này  chứa óc hay là chứa phân mà phun ra những câu quá sức là ngu xuẩn.

Phi Vũ

Ngày 22 tháng 5 năm 2014.

No comments: