Translate

Saturday, May 24, 2014

Thơ tìnhThuở ngày xưa em đọc thơ tình
Trên tờ giấy pơ luya màu trắng
Những dòng chữ viết tay nắn nót
Mang đậm tình anh gởi trao em
Đến đời nay em đọc thơ tình
Là những dòng email trên máy
Text message gõ trong vội vã
Nên tình buồn tình cũng...mau tan...Phi Vũ

No comments: