Translate

Wednesday, April 16, 2014

Đối lập với nhân dân.


Nhân dân là gì? Nhân dân chẳng là cái quái gì trong xã hội Cộng Sản cả, dù rằng chúng vẫn cứ cố bám vào nhân dân để mà sống và tồn tại.

Cái gì cũng là nhân dân cả. Ủy ban nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân...vv...và...vv... Ông “nhân dân” sướng quá nha.

Mới rợi chẳng lâu bao nhiêu, chủ tịch quốc hội Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng lại còn có màn...đổ thừa cho nhân dân: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ đổ thừa cho ai”.


Cái gì cũng là của nhân dân cho nên có gì sai là “tội” của nhân dân là đúng rồi. Nhưng mà nhân dân có thiệt là có quyền hay là không?

Xin trả lời là không. Nếu như  nhân dân có điều gì không đồng ý với nhà cầm quyền mà lên tiếng nói thì chúng sẽ thẳng tay đàn áp không chút nhân nhượng. Rõ ràng là Cộng Sản Việt Nam đang ở trong thế đối lập với nhân dân rồi chứ còn gì nữa.

Hãy đừng có nhân danh nhân dân nữa nha các đỉnh cao trí tuệ. Làm điều gì sai thì đổ thừa cho nhân dân nhưng lúc không đồng ý điều gì thì thẳng tay đàn áp nhân dân không thương tiếc.

Lũ các người đối lập với nhân dân thì có chứ đâu có là nhân dân. “Xạo hết chỗ nói”.

Phi Vũ

Ngày 16 tháng 4 năm 2014.

No comments: