Translate

Tuesday, April 15, 2014

Nợ máu.


Cộng Sản Việt Nam thường hay nói: “Nợ máu phải trả bằng máu”. Câu nói này xem ra thiệt là đúng, chẳng có điểm nào sai.

Kể từ khi Cộng Sản Việt Nam nắm được vận mệnh đất nước cũng như là của người dân Việt Nam thì Cộng Sản Việt Nam là kẻ gây ra nợ máu đối với người dân Việt nhiều nhất. Có người sẽ hỏi : “Cha nội này nói tào lao”. Thì nhân đây cũng xin đưa ra vài dẫn chứng để khỏi bị...rầy.

Vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc, biết bao nhiêu địa chủ hiền hòa đã phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi, nhà tan cửa nát. Vậy “nợ máu” này thì Cộng Sản Việt Nam có chịu trả hay không?


Tết Mậu Thân năm 1968, Cộng Sản Việt Nam đã thảm sát đồng bào ở Huế làm cho biết bao nhiêu ngưừi phải chết trong những cái hố chôn tập thể mà Cộng Sản đã đào và lấp vội. Vậy “nợ máu” này Cộng Sản có chịu trả hay không?

Cả triệu đồng bào người Việt phải chết thảm thương giữa biển cả trùng dương vì trốn chạy chế độ Cộng Sản bạo tàn. Vậy “nợ máu” này Cộng Sản Việt Nam có chịu trả hay không?

Còn nhiều, nhiều vô số “nợ máu” mà Cộng Sản Việt Nam đã “vay” của ngưừi dân Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam có chịu trả hay không?

Muốn trả hết nợ này thì cả mấy triệu thằng đảng viên Cộng Sản Việt Nam chắc phải đầu lìa khỏi cổ.

Phải trả “nợ máu” càng sớm càng tốt nghe chưa lũ Cộng Sản Việt Nam.

Phi Vũ

Ngày 15 tháng 4 năm 2014.

No comments: