Translate

Tuesday, April 1, 2014

Diễu võ dương oai


Hắn cũng là tên diễu võ dương oai
Cũng đang rình chờ thời cơ làm bậy
Đã qua rồi thời tung hoành ngang ngược
Nên phải chờ ngóng trước ngó sau.
Còn nhớ năm một nghìn chín trăm bốn chín
Hắn xua quân xâm lược Tây Tạng, Tân Cương
Rồi bù lu bù loa là đất xưa của chúng
Rồi đàn áp người Tân Cương, Tây Tạng đến tận cùng
Đến khi chúng ăn cướp quần đảo Hoàng Sa
Rồi cướp thêm Gạc Ma, Cô Lin ở Trường Sa nữa
Để vẽ nên đường lưỡi bò lếu láo
Rồi chúng “bò” lên nhòm ngó biển của Thiên Hoàng
“Hô” lên rằng Senkaku xưa là của chúng
Lần này lại được thằng Đài Loan “tiếp sức”
Nên chúng lại càng mạnh mồm mạnh miệng hơn.
Giờ đây chúng đang nhìn thằng Nga
Vừa sáp nhập Crimea vào lãnh thổ
Nếu thế giới không nước nào lên tiếng
Là chúng cũng sẽ “chặt đẹp” ở Biển Đông
Nên Tàu Cộng là thằng tham lam nham hiểm
Là thằng chơi bẩn số một ở quả địa cầu
Nga và Tàu Cộng là hai thằng “cá mè một lứa”
Cùng diễu võ dương oai rồi sẽ cùng cụp cả hai đuôi...

Phi Vũ

Ngày 1 tháng 4 năm 2014.

No comments: