Translate

Monday, March 31, 2014

Không đề


Theo tin mới nhận được, gầm một triệu đồng bào đã tổ chức biểu tình rầm rộ trước đền thờ tượng vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội. Đoàn biểu tình đang tiến về phủ chủ tịch, quốc hội. 14 tên trong ban chấp hành Cộng Sản Việt Nam đã trốn. Người ta đang truy lùng các tên Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng... Một chính phủ lâm thời đang chuẩn bị thành lập và ra mắt đồng bào cả nước tại đền thờ vua Lý Thái Tổ.

No comments: