Translate

Monday, March 31, 2014

Hắn đang ngồi rình chờ thời cơ.


Vụ khủng hoảng tại Ukraina khi Nga ngang nhiên cho những tên đàn em tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập Crimea vào Nga là một diễn biến khá là hài hước. Trước khi chúng cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thì Nga đã chắc chắn 100% là cuộc trưng cầu dân ý này sẽ tán thành việc Crimea sát nhập vào Nga bởi lẽ ở vùng này đa số là người Nga và những người nói tiếng Nga cho nên việc trưng cầu dân ý này Putin đã cảm thấy hoàn toàn chắc ăn như...bắp. Putin cũng đang ngồi chờ nếu Hoa Kỳ và các nước châu Âu không có phản ứng gì thì y sẽ chơi những màn kế tiếp và...lượm dần những nơi khác.

Thế nhưng Putin không ngờ Hoa Kỳ và các nước châu Âu phản ứng quá mạnh. Ngoài việc phê phán việc làm đầy gian tham ciủa Nga, Hoa Kỳ và các nước thuộc khối G8 đã lkoại Nga ra khỏi...cuộc chơi và khối này bây giờ chỉ còn là G7. Thật ra trước đây khối này chỉ có 7 nước mà thôi. Sau này Hoa Kỳ muốn thêm Nga vào nữa để có thể dẫn dắt Nga vào con đường chính đạo, thế nhưng Hoa Kỳ đã lầm và ngựa...đã quen đường cũ.


Trong khi đó, Tàu Cộng cũng đang ngồi quan sát sự việc và đang chờ phản ứng của Hoa Kỳ và các nưức châu Âu. Nếu như Hoa Kỳ và các nước châu Âu phản ứng kiểu...xìu xìu ển ển thì Tàu Cộng sẽ bắt chước Nga mà sẽ...chơi những vố mới ở biển Nhật Bản và Biển Đông. Nhưng khi Hoa Kỳ và các nước châu Âu đã phản ứng Nga một cách mạnh tay, có thể rằng Tàu Cộng cũng sẽ phải đắn đo nhiều hơn nếu như chúng cứ tiếp tục và dấn sâu thêm vào cuộc chơi kiểu bá đạo của chúng ở biển Nhật Bản và Biển Đông.

Đây cũng chỉ là điều dự đoán nhưng mà là sự dự đoán có cơ sở hẳn hòi. Sự gian manh và tham lam kiểu Tàu Cộng sẽ làm chúng mờ mắt và việc gì thì chúng cũng có thể làm mà thôi.

Phi Vũ

Ngày 31 tháng 3 năm 2014.

No comments: