Translate

Wednesday, April 2, 2014

Ta trượt ngã xuống đời


Ta trượt ngã xuống đời
Khi quê hương khói lửa
Trong đạn bom chết chóc
Trong tiếng khóc thê lương

Ta trượt ngã xuống đời
Khi quê hương đã mất
Ta làm thân viễn xứ
Nhớ Việt Nam quặn lòng...


Phi Vũ

No comments: