Translate

Wednesday, March 19, 2014

Việt Nam, những tháng ngày đen tối của lịch sử.


Phải nói lên một điều là hiện nay, đất nước Việt Nam của chúng ta đang trải qua những tháng ngày đen tối nhất của lịch sử. Dẫu rằng đất nước Việt Nam chưa bị đô hộ trực tiếp từ ngoại bang, thế nhưng thế lực bẩn thỉu nhất đã đeo bám đất nước này ròng rã cũng đã gần 70 năm, đã là một lực cản rất lớn và tước đoạt đi quyền làm người căn bản nhất của người dân Việt và đã gián tiếp làm tên tay sai đắc lực nhất cho kẻ thù truyền kiếp trong việc xâm chiếm dần dần một phần lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn không biết những gì sẽ xảy ra cho tương lai của Việt Nam, thế nhưng chúng ta cũng có thể phần nào tiên đoán được những gì đen tối nhất sẽ phủ chụp lên đất nước Việt Nam và người dân Việt với sự tiếp tay của bè lũ chó săn Cộng Sản Việt Nam đang trở thành những loại Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc thời đại và đang dần dần đưa đất nước Việt Nam lệ thuộc vào kẻ thù Tàu Cộng phương Bắc mà chúng chẳng tốn công sức để có thể khống chế được Việt Nam.


Nói lên điều này chúng ta có thấy đau lòng không chứ? Trên khắp đất nước Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam đã cho Tàu Cộng đưực thành lập những “biệt khu” mà người Việt Nam không được bén mảng đến. Lũ Tàu Cộng đang làm gì trong những biệt khu này? Nếu chúng tích trữ súng đạn ở trong đó, một ngày nào đó cả đám bung ra tấn công thì thử hỏi làm sao mà trở tay cho kịp?

Còn những rừng đầu nguồn ở biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây của Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam cũng đã cho lũ Tàu Cộng thuê với thời gian là cà trăm năm. Trong những khu này thì người Việt Nam cũng không được bén mảng đến. Nếu lũ Tàu Cộng tích trữ đạn dược, súng ống để rồi khi thời cơ thuận tiện chúng tấn công thì làm sao mà trở tay cho kịp?

Tổ tiên Việt Nam của chúng ta đã bao nhiêu lần giành lấy từng tấc đất với giặc thù phương Bắc, đến bây giờ chúng đã ngồi rung đùi, vuốt râu mà đã có thể làm được những việc mà trước đây tổ tiên nòi Hán nhà chúng dẫu cho có mơ ước cũng chẳng thể nào có thể làm được.

Nguồn cơn này là bởi do đâu? Chính bè lũ Cộng Sản Việt Nam là đầu dây mối nhợ của những trớ trêu, đê hèn, nhục nhã, chua xót này.

Phi Vũ

Ngày 19 tháng 3 năm 2014.

No comments: