Translate

Thursday, March 20, 2014

Một tiền lệ nguy hiểm.


Việc nhà cầm quyền Nga đưa quân vào Crimea và sau đó Crimea đã làm cuộc trưng cầu dân ý về việc Crimea tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên Bang Nga đã bị các nước phương Tây như Hoa Kỳ và các nước châu Âu phản đối. Hoa Kỳ cũng như các nước châu Âu đã tuyên bố sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm chế tài Nga trong mọi lãnh vực. Liệu việc Crimea trưng cầu dân ý để gia nhập Nga có trở thành một tiền lệ nguy hiểm hay không?

Hãy quay lại lịch sử của nước Tàu Cộng vào thời điểm trước năm 1949, khi Mao Trạch Đông chưa giành được Hoa lục và Tưởng Giới Thạch còn cầm quyền trên toàn thể nước Tàu thì những vùng đất như Tân Cương, Tây Tạng...là những quốc gia độc lập và có chủ quyền. Sau khi Mao Trạch Đông đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan, hắn đã đưa quân sang xâm chiếm Mãn Châu, Tân Cương, Tây Tạng và những nước này bây giờ vẫn đang nằm trong lãnh thổ của Tàu Cộng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh đạo nhân dân Tây Tạng chống lại quân xâm lược Tàu Cộng Mao Trạch Đông nhưng bị thất bại nên Ngài phải lưu vong sang Ấn Độ. Thế giới lúc bấy giờ cũng có lên tiếng phản đối bè lũ Mao Trạch Đông Tàu Cộng nhưng chúng chẳng nghe và đã bỏ ngoài tai. Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu mãi đến bây giờ vẫn nằm trong lãnh thổ của Tàu Cộng và chúng vẫn thường tự tuyên bố đây là phần lãnh thổ không thể tách rời của chúng.


Việc Nga đưa quân sang vùng đất tự trị Crimea và đã cho một đám tay sai làm nên cái vụ “trưng cầu dân ý” để tách rời Crimea ra khỏi Ukraina và gia nhập vào Liên Bang Nga. Việc này nếu Hoa Kỳ cũng như các nước Âu Châu không mạnh mẽ phản đối vả không có những biện pháp cần thiết thì đây sẽ là một tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Nga có thể sẽ “thừa thắng xông lên” thôn tính Ukraina cũng như những nước thuộc Liên Xô cũ và cả những nước Đông Âu cũng có thể bị vạ lây.

Trong khi đó, tại Á Châu, Tàu Cộng cũng đang ngồi xem tình hình ở Crimea và Ukraina  để chờ xem động tĩnh và cũng đang chờ... thời. Nếu thế giới không lên tiếng mạnh mẽ đối với Nga thì có thể tên Tàu Cộng gian manh này cũng “thừa cơ nước đục thả câu” để mà làm chuyện xằng bậy với Việt Nam, Lào và Campuchia. Thế giới cần phải mạnh mẽ hơn và có biện pháp chế tài mạnh tay hơn với Nga thì trong tương lai, Nga và Tàu Cộng cũng khó có thể có những mưu tính nguy hiểm đến sự tồn vong của những nước lân bang. Đừng để tình trạng của Nga đối với Ukraina và Crimea trở thành tiền lệ nguy hiểm và sẽ là đầu mối cho những hành động càn rỡ hơn của Nga và Tàu Cộng đối với những nước khác.

Phi Vũ

Ngày 20 tháng 3 năm 2014.

No comments: