Translate

Friday, March 21, 2014

Việt Nam là đất của Tàu Cộng?


Khi vừa nghĩ đến đề tài này và vừa đánh máy đề bài, lòng của tôi đã giận sôi gan. Tổ tiên Việt Nam của chúng ta chưa bao giờ hèn hạ và ngu xuẩn như bè lũ Cộng đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

Hãy thử nhìn lướt trên bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam của chúng ta, từ biên giới phía Bắc cho đến phía Nam, từ biên giới phía Tây cho đến Biển Đông, từ rừng cho đến biển, rồi nhìn thấu vào nội địa của đất Việt của từng tỉnh thảnh, nơi đâu cũng có dấu tích của tụi Tàu Cộng. Chúng thành lập trên toàn cõi đất nước Việt Nam từng cụm, từng khu Tàu Cộng riêng biệt mà ngưừi Việt Nam không bao giờ có thể bén mảng đến. Tại sao vậy? Tại sao trên đất nước Việt Nam, trên quê hương Việt Nam của người Việt Nam mà người Việt Nam không được  đặt chân đến? Rất đơn giản, đây chính là những đặc khu của Tàu Cộng mà bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã đặc biệt dâng hiến cho lũ này. Nếu là người Việt Nam có tấm lòng yêu quê hương., có trái tim đau với nỗi đau của dân tộc, của đất nước, hẳn nhiên không khỏi đau lòng xót dạ khi bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã mặc nhiên dâng đất nươức Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc là giặc Tàu. Không khỏi xót xa đau lòng khi tổ tiên, tiền nhân của người Việt chúng ta đã dày công xây dựng đất nước Việt Nam, đã bao lần đánh đuổi giặc thù phương Bắc, nay bỗng một sớm một chiều, Cộng Sản Việt Nam đã dâng toàn bộ đất nước Việt cho lũ giặc thù Tàu Cộng phương Bắc. Hỏi ai đã là người Việt có trái tim giàu lòng yêu nước thương dân lại không thấy đau lòng và không sục sôi căm hờn?


Chúng ta có căm giận Tàu Cộng nhưng trước hết hãy căm giận bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã khom lưng quỳ gối dâng hiến giang sơn Tổ Quốc Việt Nam cho giặc thù Tàu Cộng. Cội rễ của vấn đề chính là bè lũ phản nước hại dân Cộng Sản Việt Nam. Nếu Cộng Sản Việt Nam can trường như Philippine thì dĩ nhiên dẫu cho Tàu Cộng có hung hăng cũng sẽ phải chùn chân.

Nhìn về đất nước Việt Nam mà lòng không khỏi đau xé.

Phi Vũ
Ngày 21 tháng 3 năm 2014

No comments: