Translate

Monday, March 17, 2014

Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều.


Người dân Việt Nam hiện đại có câu ca dao:

Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều
Cả ba hợp lại...tiêu điều nước Nam

Hú hồn hú vía,  tôi tuy đang sống ở hải ngoại nhưng không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ “bị” khoác lên mình “chiếc áo Việt kiều” bởi lẽ tôi đã có lời thề: ”Khi đất nước Việt Nam còn giặc thù Cộng Sản thì tôi không trở về Việt Nam dù rằng tôi nhớ thương quê hương Việt Nam da diết”.

Đối với những hạng Việt gian, Việt Cộng thì đây rõ ràng là những hạng người thuộc loại cặn bã, phản dân hại nước, thuộc chủng loại vất đi và những kẻ thuộc dạng tay sai cho giặc, nối giáo cho giặc, thuộc dạng làm cho đất nước càng ngày càng suy yếu đi và trở thành lệ thuộc vào đám ngoại bang. Thế còn dạng chủng loại Việt kiều thì sao?


Cộng Sản  Việt Nam thường khoác “chiếc áo Việt kiều” chung chung để gọi những người Việt đang sống ở hải ngoại. Năm ngoái, khi tên chủ tịch nước Việt Nam Cộng Sản Trương Tấn Sang sang thăm Hoa Kỳ, hắn còn mở miệng cám ơn chính phủ Hoa Kỳ đã cưu mang và đùm bọc người Việt ở hải ngoại. Thằng này rõ ràng là thằng nói bậy và nói ngu. Hắn đã quên rồi  chăng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi chúng chiếm được miền Nam Việt Nam thì người dân miền Nam đã trốn chạy chúng, chạy bán sống bán chết, chạy để tránh lũ Việt Cộng chúng nó như né tránh loại người phong cùi ghẻ lở, ghê tởm chúng như ghê tởm loài chó ghẻ. Những người mà chúng khoác lên mình chiếc áo Việt kiều thực chất chỉ gồm hai loại người: hoặc là người già nhớ quê hương quá độ nên mới trở về hoặc là những phường sau khi trốn chui trốn nhũi bè lũ Cộng Sản, trốn chạy chúng thì nay có tiền lại xênh xang áo mũ trở về với đám giặc thù Cộng Sản Việt Nam. Đối với người đã già nhớ thương quê hương để trở về thì không nói làm gì, còn hạng xênh xang áo mũ trở về, quên đi những ngày trốn chạy Cộng Sản thì thuộc dạng đáng khinh và đáng tởm. Đây là những người khỏi cần để tâm đến cho mắc công và mất thì giờ. Họ chẳng bao giờ có lòng yêu nước, có yêu  chăng là yêu  cái mỹ danh trống rỗng “Việt kiều yêu nước” mà bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã lưu manh khoác lên lưng họ.

Cho nên, dẫu cho có là Việt gian, Việt cộng hay Việt kiều, cả ba lọại Việt này đều thuộc dạng ma giáo và không có óc, chẳng sớm thì chầy cũng sẽ trở về vói Diêm Vương ở chín tầng sâu hỏa ngục.

Phi Vũ.

Ngày 17 tháng 3 năm 2014.

No comments: