Translate

Monday, March 24, 2014

Tội này là của ai?


Vậy là “công trình thế kỷ” khai thác Bauxite của Cộng Sản Việt Nam với quy mô và kế hoạch to lớn, “ngoạm” cả một vùng đất đai rộng lớn, bỏ ra chi phí một số tiền không phải là nhỏ đã đi vào thất bại thảm hại với tiếng “rên rỉ” rằng sẽ thua lỗ, lỗ dài dài, lỗ nặng nề mà chẳng thu được chút nào sản phẩm cả.

Nhớ lại ngày mà tên thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ra tuyên bố sẽ khai thác Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, biết bao nhiêu khoa học gia ở trong và ngoài nước cũng như biết bao nhiêu nhà trí thức thân hào nhân sĩ lên tiếng can ngăn nhưng tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng này vẫn nhất mực giữ ý kiến của mình, vẫn quyết tâm tiến hành “công trình thế kỷ”. Từ đó đến nay trải qua thời gian chẳng có gì là dài lắm, công trình chưa thu đưực sản phẩm là bao nhiêu cả thì cả đám đã “la làng” lên là lỗ, lỗ nặng. Chuyện này thì nhiều ngưởi đã biết rồi, biết trước khi làm cái kế hoạch khai thác này rồi nhưng chúng vẫn cứ nhắm mắt mà làm. Làm mà không suy tính hơn thiệt, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can của những người có tầm hiểu biết sâu rộng hơn hắn nhiều lắm. Bây giờ thì việc khai thác Bauxite bị đình đốn, để lại trên những khu vực khai thác này những hố bùn đỏ quạch. Nên nhớ rằng đây là những chất cực độc và nguy hiểm đến môi trường, nguy hiểm đến sức khỏe của người dân chung quanh khu vực khai thác Bauxite. Trước đây, có những nhà khoa học đã nhìn thấy việc này và đã cản ngăn nhưng chúng vẫn không nghe. Bây giờ thì việc đã ra nông nỗi này, chính Nguyễn Tấn Dũng, tên y tá trong rừng cùng cái đám đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước toàn dân về những việc làm sai trái này.


Bè lũ Cộng Sản Việt Nam tới thời điểm này rõ ràng là một bầy phản dân hại nước, bòn rút tài nguyên của đất nước, làm cho đất nước ngày càng trở nên kiệt quệ. Chúng đã thao túng xem đất nước Việt Nam như là của riêng của cái đảng Cộng Sản chết tiệt của chúng.

Một lũ đầu đất đang cầm đầu nắm quyền cai trị trên đất nước Việt Nam.

Phi Vũ

Ngày 24 tháng 3 năm 2014.

No comments: