Translate

Tuesday, February 11, 2014

Vừa tham vừa gian


Chúng vừa tham mà lại vừa gian
Vừa ăn cướp lại cứ la làng
Vào hải phận người làm điều bậy
Bị vạch mặt lại ngoác mồm la

Lũ Tàu Cộng là lũ khó chơi
Chỉ muốn chơi trên đầu thiên hạ
Cũng giống như tổ tiên của chúng
Giống tham tàn có cốt có nòi


Chúng yêu sách chủ quyền khắp chốn
Từ Biển Nhật cho đến Biển Đông
Rồi bò đến Indonesia
Bò qua đến cả Ấn Độ Dương

Chúng tranh giành bốn phương tám hướng
Rồi đây Mỹ sẽ “đổi cách chơi”
Và Nhật Bản dễ gì bắt nạt
Thế chiến thứ hai có nhớ chăng?

Tham đi nhé có ngày bể mặt
Thế giới này chẳng phải dễ chơi
Xem thiên hạ như là cỏ rác
Khi ăn năn cũng quá muộn màng...

Phi Vũ
Ngày 11 tháng 2 năm 2014
No comments: